Med detta konstprojekt gör Elisabeth Moritz ett försök att förstå och åskådliggöra det vi bär med oss från familjens förflutna och hur detta påverkar oss, vilket är svårare att komma åt när föräldrarna kommer från ett annat land än det man själv vuxit upp i.

Elisabeth använder sig av sin tyska familjehistoria och utgår huvudsakligen från bilder ur familjens fotoalbum. Hennes arbete skildrar en process; ett sökande efter identitet och ursprung. Eftersom hon arbetar med bilder från tiden för första världskriget blir också Europas historia synlig och familjen positioneras i ett historiskt landskap.